Liefhebber met een passie voor de grote fond

Het idee om een klein kweekcentrum voor wedstrijdduiven op te zetten, werd geboren aan het eind van 2013. Duiven voor de overnachtfond, en dan met name de duiven die terugvoeren naar het befaamde ras Jan Aarden moesten de peilers worden van het kweekcentrum.

Kweekhok met focus op de Lazeromsduiven

Momenteel verblijven er ongeveer 25 koppels op het kweekhok. Het overgrote deel van de duiven zijn van het Piet Lazeroms origine, aangevuld met een aantal Steketee kwekers.

Met het oog op het behouden van het Jan Aarden-soort van Piet Lazeroms zijn bijna alle duiven van dit soort aan elkaar gekoppeld. De kinderen uit deze koppels zijn het best geschikt om te kruisen met een fondduif van een andere origine.

Contact

Mocht u meer informatie over ons kweekcentrum willen, of ons willen bezoeken, neem dan gerust contact met ons op.

Onze contactgegevens zijn :

Telefoon: +31.6.23686888
E-mail: info@dutchbreed.nl